PODUZETNIČKO PRAVO

Digitalna transformacija

Razvoj poslovnih modela

Trgovački ugovori

Trgovačka društva

Trgovački sporovi

Upravljanje pravnim rizicima (LRM)

Specijalizirana pravna podrška

Digitalna transformacija

Digitalna transformacija

Digitalna transformacija i informacijska tehnologija (IT) postale su poštapalice u svim područjima djelatnosti. Ali što ove riječi znače za poslovanje?
Digitalizacija se više ne odnosi samo na virtualni identitet i uređivanje mrežnih stranica. Razvoj informacijske tehnologije vodi pojednostavljenju poslovnih procesa i pridonosi unapređivanju usluga.

Sve značajke digaliziranih i IT usluga trebaju biti određene u vašim općim uvjetima i ostalim aktima poslovnog subjekta kako biste osigurali transparentan odnos s potrošačima, klijentima, javnim institucijama kao i ostalim sudionicima na odgovarajućem tržištu. Tako upravljate očekivanjima, pravima i obvezama te rizicima odgovornosti.
Izrada odgovarajućeg pravnog okvira poslovanja počinje kod poduzetnika. To je vaš i naš izazov i velika mogućnost.

Pravne usluge:

 • Pravna valjanost elektroničkih isprava
 • Elektronički računi i narudžbenice
 • Uvjeti korištenja mrežnih stranica
 • Zaštita privatnosti na mrežnim stranicama
 • Zaštita intelektualnog vlasništva na mrežnim stanicama
 • Zaštita privatnosti u digitaliziranim uslugama
 • Elektronička trgovina
 • Poslovni uvjeti pružanja digitalizirane usluge
 • Upravljanje odgovornošću u digitalnom svijetu
 • Poslovni ugovori on-line
 • Rad od kuće (digitalni nomadi)
 • Korištenje digitalne poslovne opreme

Razvoj poslovnih modela

Razvoj poslovnih modela

 
Državni i međunarodni pravni sustavi čine značajni dio okvira suvremenoga poduzetništva.
Međutim mnogi dijelovi inovativnoga poslovanja ostaju neprepoznati ili čak izvan fokusa prava koje uređuje trgovačke aktivnosti.
 
Kreatorima inovativnih poslovnih rješenja postaje teško uskladiti svoje ideje i djelovanja s postojećim pravnom regulacijom.
Rizik djelovanja na rubu pravnoga okvira ili čak izvan njega vrlo je vjerojatan.
Praznine u pravnoj regulaciji čine priliku za kreiranje vlastite regulacije poduzetnika što predstavlja i željeno ponašanje.
Poduzetnici su izazvani stvoriti vlastite uvjete i postupke inovativnih poslovnih modela stvarajući tako odvojeni regulatorni okvir koji je alternativan pravnom sustavu kojeg stvara država.
Autonomnim reguliranjem postiže se  transparentnost poslovanja, jasno određuje sadržaj usluge i kontrolira očekivanje klijenata i kupaca. Na taj način konačno provodi se  upravljanje rizicima od pravne odgovornosti.
Djelatnost stvaranja vlastitog upravljačkog okvira nije namijenjena samo za već uhodane i velike poslove i korporacije.

Pravne usluge:

 • Otvaranje obrta
 • Registar poreznih obveznika
 • Registriranje samostalnih djelatnosti
 • Pravno reguliranje marketinških aktivnosti
 • Oblikovanje vlastitih pravila poslovnog modela
 • Promjera pravnih uvjeta za ostvarivanje poslovnih modela

Trgovački Ugovori

Trgovački ugovori

Državno i međunarodno pravo daju pravni okvir poslovanja, dok karakteristike svojih specifičnih odnosa sudionici trebaju urediti samostalno. Osnovni pravni instrument za to je ugovor.
 
 
Ugovori igraju bitnu ulogu u međusobnom razumijevanju ugovornih strana kao i u njihovom transparentnom poslovanju prema trećima, a mogu služiti i kao sredstvo rješavanja mogućih sporova, kako izvan tako i pred sudovima. 
 
Poslovni partneri određuju poslovni sadržaj trgovačkih ugovora, a pravni stručnjaci im pomažu u procjeni usklađenosti poslovnih rješenja s pravnim okvirom.

Pravne usluge:

 • Ugovori o poslovnoj suradnji
 • Ugovori o distribuciji
 • Ugovori o franchisingu
 • Izmještanje poslovnih procesa (BPO)
 • Ugovori o povjerljivosti podataka
 • Zakup poslovnog prostora, vozila i opreme

Trgovačka društva

Trgovačka društva

Trgovačka društva su društveni sustavi koji se ostvaruju kroz složene postupke donošenja odluka. Radnje trgovačkog društva obavljaju njegova tijela (organi). Stoga je za uspješno djelovanje svakog trgovačkog društva važno pravilno oblikovanje tijela (i vodećih pozicija) te postupaka za donošenje odluka. U sve složenijem poslovnom okruženju postoji trajna potreba prilagođavanja organizacijske strukture društva promjenjivim okolnostima.

Pravne usluge:

 • Osnivanje trgovačkih društava
 • Statusne promjene u trgovačkim društvima
 • Pravilnici i odluke
 • Korporativni odnosi
 • Pripajanje trgovačkih društava
 • Antikorupcijske politike i sprječavanje terorizma

Trgovački sporovi

Pravne usluge:

 • Izvansudsko rješavanje trgovačkih sporova (ARS – trgovačka medijacija)
 • Sudski trgovački sporovi Gospodarski prekršaji

Upravljanje pravnim rizicima

Upravljanje pravnim rizicima

Upravljanje rizicima često se veže za moguće financijske gubitke. Svaki poduzetnik se međutim susreće i s pravnim rizicima koji se sastoje u izloženosti odgovornosti za štetu ili prekršajnom kažnjavanu ako poslovanje ne uskladi s pravnim sustavom ili taj sustav značajno povrjeđuje. Upravljanje pravnim rizicima nadaje je značajno i za očuvanje svojih poslovnih prednosti i prava.

Pravne usluge:

 • Upravljanje rizikom odgovornosti za naknadu štete
 • Procjena pravnih rizika u poslovanju
 • Razvoj ERM Companies policies & Strategija upravljanja rizikom
 • Ugovori o povjerljivosti podataka
 • Pravilnici o usklađenosti djelovanja

Specijalizirana pravna podrška

Specijalizirana pravna područja

Na pojedine gospodarske djelatnosti uz opći pravni okvir poslovanja primjenjuju se posebni i specijalizirani propisi. Individualni pristup klijentu znači upoznavanje s posebnostima djelatnosti i tumačenje primjene posebnih propisa.

Pravne usluge:

 • Farmaceutsko pravo
 • Status pružatelja zdravstvenih djelatnosti
 • Hotelijersko pravo i turističko pravo
 • Trgovina naftnim derivatima