KORPORATIVNI I RADNI ODNOSI

Kratki Zakon o radu uređuje velika pitanja

Hrvatski Zakon o radu spada u relativno kratke zakone posebno s obzirom na iznimnu važnost pravnih odnosa koje regulira.

Mnogi problemi u primjeni Zakona o radu proizlaze iz toga što on ne pravi razliku između velikih, srednjih, malih i mikro poslodavaca odnosno ne prepoznaje razlike u odnosima radnika i poslodavaca u organizacijama različitih veličina. Rad kod poslodavca koji pripada međunarodnoj poslovnoj grupaciji u Hrvatskoj gotovo uopće nije uređen ovim ili kojim drugim nacionalnim propisom.

Minimalna razina prava radnika i vlastiti akti poslodavca

Zakon o radu postavlja tzv. minimalnu razinu prava iz radnog odnosa. I drugi zakoni kao i mnogi pravilnici raznih državnih tijela uređuju važna pitanja radnog odnosa, kao što su na primjer: zaštita na radu, zdravstveno i mirovinsko osiguranje, oporezivanje rada, sudjelovanje radnika u odlučivanju kod poslodavca i zaštita privatnosti na radu.

Suvremeno pravo traži od poslodavaca postupanje prema radnicima na načelima: transparentnosti, ravnopravnosti, nediskriminacije, dostojanstva i partnerskog odnosa.

Poslodavac ima mogućnost urediti organizaciju i radne postupke svojim vlastitim aktima i ugovorima s radnicima. Uređivanje postupaka donošenja odluka i normativna djelatnost poslodavca od iznimne je važnosti.

Pravne usluge:

 • Ugovori o radu
 • Sporazumi o prestanku ugovora o radu
 • Odluke o radu i u vezi rada (radno vrijeme – isplate – nalozi i upute – otkazi i drugo)
 • Odluke o imenovanjima povjerenika (zaštita dostojanstva radnika, privatnost na radu, zaštita na radu, zaštita zviždača i drugo)
 • Opći akti poslodavca (pravilnik o radu – pravilnici o korištenju poslovnih vozila – pravilnik o prijaviteljima nepravilnosti – politika obrade osobnih podataka – povjerljivost poslovnih podataka)
 • Rad od kuće (ugovori – pravilnici – odluke)
 • Usklađenost djelovanja s pravnim okvirom
 • kadrovska politika (ljudski potencijali)
 • Upravni postupci (inspekcija rada, radne dozvole i ustupanje radnika)
 • Izvansudsko rješavanje radnih sporova (medijacija) i radna arbitraža
 • Sudski radni sporovi