Trgovački ugovori

Trgovački ugovori

Državno i međunarodno pravo daju pravni okvir poslovanja, dok karakteristike svojih specifičnih odnosa sudionici trebaju urediti samostalno. Osnovni pravni instrument za to je ugovor.
 
 
Ugovori igraju bitnu ulogu u međusobnom razumijevanju ugovornih strana kao i u njihovom transparentnom poslovanju prema trećima, a mogu služiti i kao sredstvo rješavanja mogućih sporova, kako izvan tako i pred sudovima. 
 
Poslovni partneri određuju poslovni sadržaj trgovačkih ugovora, a pravni stručnjaci im pomažu u procjeni usklađenosti poslovnih rješenja s pravnim okvirom.

Pravne usluge:

Ugovori o poslovnoj suradnji

Ugovori o distribuciji

Ugovori o franchisingu

Izmještanje poslovnih procesa (BPO)

Ugovori o povjerljivosti podataka

Zakup poslovnog prostora, vozila i opreme