Zaštitne oznake i brendiranje

Zaštitne oznake i brendiranje

Prepoznavanje i pozicioniranje na tržištu uz stalni rad na kvaliteti postiže se označavanjem proizvoda ili usluge razlikovnim znakovima (žigovi). Brendiranje je trajni postupak i dio marketinških aktivnosti. Informacijske tehnologije i digitalizacija poslovanja omogućuju različite oblike brzog pristupanja željenom tržištu.

Pravne usluge:

Procjena pravne podobnosti znaka za registraciju

Registracija trgovačkih oznaka i zaštitnih znakova

Licencijski ugovori i prijenos prava

Merchandizing ugovori 

Zalog zaštitnog znaka

Ugovori o povjerljivosti podataka