INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Zaštitne oznake i brendiranje

Industrijski dizajn i patenti

Autorska i srodna prava

Zaštitne oznake i brendiranje

Zaštitne oznake i brendiranje

Prepoznavanje i pozicioniranje na tržištu uz stalni rad na kvaliteti postiže se označavanjem proizvoda ili usluge razlikovnim znakovima (žigovi). Brendiranje je trajni postupak i dio marketinških aktivnosti. Informacijske tehnologije i digitalizacija poslovanja omogućuju različite oblike brzog pristupanja željenom tržištu.

Pravne usluge:

 • Procjena pravne podobnosti znaka za registraciju
 • Registracija trgovačkih oznaka i zaštitnih znakova
 • Licencijski ugovori i prijenos prava
 • Merchandizing ugovori 
 • Zalog zaštitnog znaka
 • Ugovori o povjerljivosti podataka

Industrijski dizajn i patenti

Industrijski dizajn i patenti

Nove industrijski primjenjive karakteristike proizvoda i postupaka predstavljaju izume koji  zaštićeni pravom patenta postaju iznimna vrijednost. Inovativni oblik predmeta štiti se pravom industrijskog dizajna. Patent i industrijski dizajn su prava monopolističkog karaktera i isključuju druge osobe od korištenja vrijednosti zaštićenih ovim pravima. Međutim osim vlastitog iskorištavanja prava nositelj prava može putem licenciranja navedena prava davati drugima na korištenje i tako ostvariti dodatne ekonomske učinke.

Pravne usluge:

 • Registracija prava dizajna
 • Registracija prava patenta
 • Licencijski ugovori i prijenos prava
 • Merchandizing ugovori 
 • Sudski postupci povodom povrede prava industrijskog vlasništva Ugovori o povjerljivosti podataka

Autorska i srodna prava

Autorska i srodna prava

Ne postoji službeni javni registar u koji se upisuju autorska djela s učinkom da su svi ostali upoznati s time tko je autor, nositelj autorskih prava i sadržajem prava. Ovo se postiže prije svega ugovorima o zaštiti povjerljivosti, izjavama o priznavanju autorstva i drugim individualnim pravnim radnjama.

Pravne usluge:

 • Ugovori o autorskom djelu
 • Prava intelektualnog vlasništva na mrežnim stranicama
 • Autorsko djelo i tehnička unapređenja u radnom odnosu
 • Licencijski ugovori i prijenos prava
 • Merchandizing ugovori 
 • Ugovori o povjerljivosti podataka
 • Sudski postupci povodom povrede autorskog prava