RJEŠAVANJE SPOROVA

RJEŠAVANJE SPOROVA

Zašto su sudski postupci složeni i spori, a stranke nezadovoljne
 
Stranke u suvremenim sudskim postupcima uživaju mnoga procesna prava. Dokazivanje prošlih događaja znači prikupljanje različitih dokaza i ocjenu njihove vrijednosti. U postupke su često uključeni tzv. sudski vještaci koji su stručnjaci različitih zanimanja. Iz ovih razloga sudski postupci su složeni i skupi, a ujedno i spori te često konačna sudska odluka dolazi u vrijeme kada slabi potreba i interes stranaka za njezinom provedbom.
 
Sudovi rješavaju pravna pitanja i ne uzimaju u obzir brojne okolnosti i emocije te druge interese koji nisu obuhvaćeni pravom. Sudovi ne mogu cjelovito riješiti sporni odnos. Stranka prije uključivanja u sudski postupak mora biti obaviještena o mogućnostima postupka i vjerojatnim odlukama.
 
Alternativno rješavanje sporova
 
Alternativno rješavanje spora znači da se oni rješavaju prije negoli dođu pred sud. U tim postupcima „tko je u pravu“ nije u prvom fokusu već je to razumijevanje okolnosti događaja ili situacije te omogućavanje nastavka odnosa odnosno njegov sporazumni prestanak. Takvi postupci su visoko isplativi jer su u odnosu na standardne sudske postupke brzi, manje koštaju i omogućavaju dogovor.

Pravne usluge:

  • Zastupanje pred sudovima i državnim te javnim tijelima (sudski i upravni postupci)
  • Alternativno rješavanje sporova (pregovaranje – posredovanje – medijacija – arbitraža)
  • Rješavanje sporova unutar korporacije (zahtjevi za zaštitu prava – uznemiravanje i diskriminacija – zaštita dostojanstva – usklađeno djelovanje – mobbing)
  • Podrška u poslovnim pregovaranjima
  • Izrada ugovornih odredbi o rješavanju sporova
  • Sporovi u sportu