Specijalizirana pravna podrška

Specijalizirana pravna područja

Na pojedine gospodarske djelatnosti uz opći pravni okvir poslovanja primjenjuju se posebni i specijalizirani propisi. Individualni pristup klijentu znači upoznavanje s posebnostima djelatnosti i tumačenje primjene posebnih propisa.

Pravne usluge:

Farmaceutsko pravo

Status pružatelja zdravstvenih djelatnosti

Hotelijersko pravo i turističko pravo

Trgovina naftnim derivatima