Industrijski dizajn i patenti

Industrijski dizajn i patenti

Nove industrijski primjenjive karakteristike proizvoda i postupaka predstavljaju izume koji  zaštićeni pravom patenta postaju iznimna vrijednost. Inovativni oblik predmeta štiti se pravom industrijskog dizajna. Patent i industrijski dizajn su prava monopolističkog karaktera i isključuju druge osobe od korištenja vrijednosti zaštićenih ovim pravima. Međutim osim vlastitog iskorištavanja prava nositelj prava može putem licenciranja navedena prava davati drugima na korištenje i tako ostvariti dodatne ekonomske učinke.

Pravne usluge:

  • Registracija prava dizajna
  • Registracija prava patenta
  • Licencijski ugovori i prijenos prava
  • Merchandizing ugovori 
  • Sudski postupci povodom povrede prava industrijskog vlasništva Ugovori o povjerljivosti podataka