Razvoj poslovnih modela

Razvoj poslovnih modela

 
Državni i međunarodni pravni sustavi čine značajni dio okvira suvremenoga poduzetništva.
Međutim mnogi dijelovi inovativnoga poslovanja ostaju neprepoznati ili čak izvan fokusa prava koje uređuje trgovačke aktivnosti.
 
Kreatorima inovativnih poslovnih rješenja postaje teško uskladiti svoje ideje i djelovanja s postojećim pravnom regulacijom.
Rizik djelovanja na rubu pravnoga okvira ili čak izvan njega vrlo je vjerojatan.
Praznine u pravnoj regulaciji čine priliku za kreiranje vlastite regulacije poduzetnika što predstavlja i željeno ponašanje.
Poduzetnici su izazvani stvoriti vlastite uvjete i postupke inovativnih poslovnih modela stvarajući tako odvojeni regulatorni okvir koji je alternativan pravnom sustavu kojeg stvara država.
Autonomnim reguliranjem postiže se  transparentnost poslovanja, jasno određuje sadržaj usluge i kontrolira očekivanje klijenata i kupaca. Na taj način konačno provodi se  upravljanje rizicima od pravne odgovornosti.
Djelatnost stvaranja vlastitog upravljačkog okvira nije namijenjena samo za već uhodane i velike poslove i korporacije.

Pravne usluge:

Otvaranje obrta

Registar poreznih obveznika

Registriranje samostalnih djelatnosti

Pravno reguliranje marketinških aktivnosti

Oblikovanje vlastitih pravila poslovnog modela

Promjera pravnih uvjeta za ostvarivanje poslovnih modela